Aktualizace softwaru QuikRead go®

Vítejte na stránce s aktualizací softwaru QuikRead go®. Zde si můžete stáhnout poslední dostupnou verzi softwaru QuikRead go na zařízení USB a z něj poté aktualizovat software přístroje QuikRead go. Postupujte podle návodu níže, aby aktualizace softwaru proběhla úspěšně.

 

Pokud potřebujete pomoc s aktualizací softwaru přístroje QuikRead go, projděte si nejprve seznam častých dotazů (odkaz níže). Potřebujete-li více informací, obraťte se na svého lokálního distributora nebo kontaktujte společnost Aidian na e-mailu: info@aidian.cz
 
Tato stránka s aktualizacemi softwaru je určena pro zákazníky QuikRead go v zemích, v nichž je systém registrován. Tato verze systému QuikRead go není registrována v USA.
Časté dotazy
Musím při zadávání sériového čísla přístroje rozlišovat malá a velká písmena?
Není důležité, zda při zadávání sériového čísla používáte malá nebo velká písmena.
 
Mělo by být zařízení USB prázdné?
Ne, na zařízení USB mohou být soubory, ale přesto by na něm mělo být alespoň 1 GB volného místa.
 
Pro jaký přístroj je tato stránka s aktualizací softwaru určená?
Tato stránka s aktualizacemi softwaru je určena pro zákazníky přístroj QuikRead go v zemích, v nichž je systém registrován. Tato verze systému QuikRead go není registrován v USA.
 
Jaké nové funkce obsahuje verze SW 8.2.2 pro přístroj QuikRead go?

Viz funkce zde

 
Mám stáhnutý soubor se softwarem na zařízení USB, ale přístroj QuikRead go toto zařízení nenalezl (na displeji se nezobrazila ikona USB). Co mám dělat?
Zařízení USB je poškozené nebo není ve formátu FAT32 a není rozdělené jako primární oddíl, který je označený jako aktivní. Zkuste použít jiné zařízení USB nebo toto zařízení zformátujte.
 
Kde mohu najít sériové číslo přístroje?
Sériové číslo přístroje lze nalézt na spodní straně přístroje. Více obrázek v bodě “Zadejte sériové číslo svého přístroje”.

Vyberte region

USA Ostatní země

Zadejte sériové číslo svého přístroje

Sériové číslo přístroje lze nalézt na spodní straně přístroje. 

Vyplňte své kontaktní údaje.

Vaše údaje byly úspěšně uloženy.

Zadané údaje nejsou správné. Zkontrolujte zadané údaje.

Uložit

Stáhněte nejnovější verzi softwaru na zařízení USB. Po dokončení stahování odeberte zařízení USB ze svého počítače. Vložte zařízení USB do jednoho z USB portů přístroje QuikRead go.
 
Informace o zařízení USB:
Zařízení USB by mělo mít kapacitu minimálně 1 GB, být ve formátu FAT32 a rozdělené jako primární oddíl, který je označený jako aktivní. Před stáhnutím softwaru na zařízení USB se ujistěte, že přístroj QuikRead go je schopen zařízení USB rozpoznat. To zjistíte vložením zařízení USB do jednoho z USB portů přístroje QuikRead go. Jakmile přístroj rozpozná zařízení USB, na displeji se zobrazí ikona USB.
 
Extrahování obsahu:
1. Stažený soubor je komprimován a je třeba ho na zařízení USB dekomprimovat. Najděte staženou složku (kam jste stáhli soubor). Pokyny v různých prohlížečích mohou být nepatrně odlišné.
Poznámka: Při stahování souborů na USB disk neměňte názvy souborů ani adresáře. Složka by měla mít název “qrzwupdate”.
 
2. Klikněte pravým tlačítkem na stažený soubor a vyberte "Extrahovat vše". Vyberte zařízení USB a dekomprimujte obsah. Volbu „Extrahovat vše“ lze také nalézt v menu „Otevřít” / „Extrahovat všechny soubory“.
 
Po dekomprimování souboru postupujte podle instrukcí uvedených v pokynech.
 
Jak nahrát nejnovější verzi softwaru do přístroje:
Přečtěte si pokyny k aktualizaci softwaru.
 

Region, sériové číslo a údaje o uživateli jsou povinné.
Filename
SHA-1 Hash

Pokud jste ztratili heslo správce, můžete zde požádat o dočasné heslo správce. Dočasné heslo lze použít pouze jednou a je platné po dobu jednoho týdne. UPOZORNĚNÍ Použijte velká písma v čísle přístroje. Při zadávání dočasného hesla pro QuikRead věnujte pozornost velkému a malému písmenu. Malá písma lze nalézt pod tlačítkem Abc na virtuální klávesnici QuikRead go.

Region, sériové číslo a údaje o uživateli jsou povinné.